Najčešće pretraživani pojmovi

Pretraživani pojmoviPretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1version_keyword:publishedVersion108513054.34%0.00
2type_keyword:article76964538.54%0.00
3rights_keyword:openAccess64457032.28%0.00
4rights_keyword:restrictedAccess47066823.57%0.00
5dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]28126814.08%0.00
6rank_keyword:M2421427510.73%0.00
7source_keyword:Starinar1978339.91%0.00
8rank_keyword:M231929449.66%0.00
9subject_keyword:Viminacium1612798.08%0.00
10dateIssued_keyword:20201527937.65%0.00

Ukupno

Pretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1996991100.00%0.00