Najčešće pretraživani pojmovi

Pretraživani pojmoviPretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1version_keyword:publishedVersion56308057.85%0.00
2type_keyword:article41496142.63%0.00
3rights_keyword:openAccess31610232.48%0.00
4rights_keyword:restrictedAccess25982526.69%0.00
5dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]20014120.56%0.00
6rank_keyword:M2410290110.57%0.00
7rank_keyword:M239895410.17%0.00
8subject_keyword:Viminacium958169.84%0.00
9source_keyword:Starinar928489.54%0.00
10dateIssued_keyword:[2020 TO 2022]907569.32%0.00

Ukupno

Pretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
973358100.00%0.00