Najčešće pretraživani pojmovi

Pretraživani pojmoviPretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1version_keyword:publishedVersion56473157.68%0.00
2type_keyword:article41586942.47%0.00
3rights_keyword:openAccess31715732.39%0.00
4rights_keyword:restrictedAccess26023526.58%0.00
5dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]20047620.47%0.00
6rank_keyword:M2410309410.53%0.00
7rank_keyword:M239915910.13%0.00
8subject_keyword:Viminacium963059.84%0.00
9source_keyword:Starinar931459.51%0.00
10dateIssued_keyword:[2020 TO 2022]907589.27%0.00

Ukupno

Pretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
979144100.00%0.00