Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion1567.93%0.00
2type_keyword:article1427.22%0.00
3rights_keyword:openAccess1336.76%0.00
4rights_keyword:restrictedAccess1165.90%0.00
5dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]1155.85%0.00
6dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]1025.19%0.00
7rank_keyword:M22904.58%0.00
8rank_keyword:M23884.47%0.00
9dateIssued_keyword:[2020 TO 2022]864.37%0.00
10subject_keyword:Serbia864.37%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1967100.00%0.07