Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion54362146.97%0.00
2type_keyword:article36512931.54%0.00
3rights_keyword:openAccess33096828.59%0.00
4rights_keyword:restrictedAccess28803624.88%0.00
5subject_keyword:Serbia11586810.01%0.00
6dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]1128439.75%0.00
7dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]1069399.24%0.00
8rank_keyword:M231033058.92%0.00
9rank_keyword:M24963908.33%0.00
10subject_keyword:Viminacijum909987.86%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1157500100.00%0.00