Najčešće pretraživani pojmovi

Pretraživani pojmoviPretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
1version_keyword:publishedVersion1626.58%0.00
2type_keyword:article1536.21%0.00
3rights_keyword:openAccess1375.56%0.00
4rights_keyword:restrictedAccess1224.95%0.00
5dateIssued_keyword:[2020 TO 2022]1214.91%0.00
6dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]1174.75%0.00
7dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]1064.30%0.00
8rank_keyword:M22913.69%0.00
9rank_keyword:M23893.61%0.00
10subject_keyword:Serbia883.57%0.00

Ukupno

Pretraživanja% ukupnogPregleda stranica / pretraživanja
2463100.00%0.09