Питања и коментаре очекујемо на: Запажања
или на мејл: rai-info@ai.ac.rs